Itt jár Hírek LEADER lejáró határidők!
JA slide show

LEADER lejáró határidők!

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Nyertesek!

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy lassan lejár a LEADER támogatási határozat esetében a kézhezvételtől számított 6 hónap!

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 3. § (9) bekezdése szerint:

„Amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott művelet nem kizárólag a 2. § (3) bekezdés d)-f) pontjára irányul, úgy a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.”

Amennyiben a kötelezettségnek nem tesz eleget, az MVH a támogatási határozatát visszavonja és kizárja 2 évre az EMVA által nyújtott pályázati lehetőségből!

Kérjük, hogy amennyiben még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, a fentiekre való tekintettel még határidőben gondoskodjon a benyújtásról. Amennyiben nem kívánja igénybe venni a támogatást, kérjük, hogy a támogatásról történő lemondását postai úton mielőbb (határidőn belül) postai úton szíveskedjen az MVH-hoz benyújtani a kizárás elkerülése érdekében, valamint azért, hogy más számára még odaítélhető legyen a fel nem használt forrás.