Itt jár Hírek
JA slide show

Friss hírek

Meghívó Gát László "Adatok Csongrád Máma határrészének történetéhez" c. könyvének bemutatójára

E-mail Nyomtatás PDF

 

Módosítás dátuma: 2012. augusztus 14. kedd, 07:35

112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Érintettek!

Tájékoztatjuk, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 84/2012. (VIII.02.) VM rendelet (IKSZT jogcímrendelet) a Magyar Közlöny 104. számában.

A rendelet letölthető ITT.

Tanyafejlesztési Program pályázat 2012

E-mail Nyomtatás PDF

Tanyafejlesztési Program pályázat 2012

2012. július 2.-án hatályba lépett a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet, amely alapján támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez, (a továbbiakban: 1. célterület), valamint

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez. (a továbbiakban: 2. célterület).

Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése az alábbi alcélok szerint:

aa) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása,

ab) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése,fejlesztése,

ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése,

ad) tanyai termékek feltárása,

ae) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése,

af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik feldolgozását, magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése,

ag) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítása;

b) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése;

c) a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztés;

d) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbiak szerint:

da) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése,

db) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztése,

dc) mobil egészségügyi vizsgálatok végzésének szervezése, telemedicinai eszközök beszerzése tanyai lakosok számára; valamint

e) térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása.

A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

i) természet közeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése, valamint

j) tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékű eszközök beszerzése.

Pályázat benyújtására jogosult:

a) Az 1. célterület a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított non-profit gazdasági társaságok, civil szervezetek, tanyai piacszövetkezetek, megyei agrárkamarák, valamint megyei agrárkamarák által alapított non-profit gazdasági társaságok,

b) az 1. célterület b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, valamint többcélú kistérségi társulásai,

c) az 1. célterület c) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és többcélú kistérségi társulásai,

d) az 1. célterület d) pont da), valamint dc) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai és többcélú kistérségi társulásai, egyházak, támogatásra jogosult civil szervezetek,

e) az 1. célterület d) pont db) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult civil szervezetek,

f) az 1. célterület e) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás térségekben működő többcélú kistérségi társulások.

(g) A 2. célterületben meghatározott fejlesztésekre pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki a tanyás települések valamelyikén

- lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2012. január 1-jét megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él,

- a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és

- a 2011. évi összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2011-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.

Az igényelhetõ támogatás mértéke:

a) az 1. célterület esetében az összes elszámolható költség legfeljebb 90%-a,

b) a 2. célterület esetén az összes elszámolható költség legfeljebb 75%-a.

A pályázati felhívás és pályázati adatlap a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) a saját honlapján (www.nakvi.hu) - e rendelet hatálybalépését követő 10 naptári napon belül - tesz közzé.

A rendelet innen letölthető:
Tanyafejlesztési Program rendelet
Felhívás1
Felhívás2

Módosítás dátuma: 2012. július 10. kedd, 11:51

Pályázati lehetőség turisztikai fejlesztésekhez

E-mail Nyomtatás PDF

Pályázati lehetőség turisztikai fejlesztésekhez


A Magyar Közlöny 68. számában 2012. június 8.-án megjelent a turisztikai tevékenységek ösztönzésére irányuló 52/2012 (VI.8.) VM rendelet. A támogatási kérelmeket 2012. július 1. és 2012. július 31. között lehet beadni postai úton, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványokon a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.
A rendelet alapján támogatás vehető igénybe:

A) falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez;

B) egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez;

C) gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez;

D) szálláshelyhez nem kötődő:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez.

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület területéről kül- és belterületükkel támogatásra jogosult települések:

•    Csanytelek, Felgyő Tömörkény, Derekegyház, Nagytőke, Nagymágocs, Fábiánsebestyén, Árpádhalom, Eperjes, Szegvár

Kizárólag külterületükkel, vagy a KSH helységnévtárában egyéb belterületként feltüntetett településrészeikkel támogatásra jogosult települések:

•    Csongrád, Szentes

A támogatási kérelemmel kapcsolatos tájékoztatást nyújt az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület a munkaszervezeti irodában (6640 Csongrád, Dózsa György tér 18.), és a 63/850-954, illetve a 20/413-4248-es telefonszámon, valamint a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

A rendelet és mellékletei az alábbi linkekre kattintva letölthetőek:
MK_12_068_52_2012.(VI.8) VM

1. melléklet
2-7. melléklet

Módosítás dátuma: 2012. június 11. hétfő, 13:56

Pályázat a Szociális Ellátások Intézménye intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére

E-mail Nyomtatás PDF

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) pályázatot hirdet a Szociális Ellátások Intézménye (6640 Csongrád, Vasút u. 92.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

 • tanyagondnoki szolgáltatás,
 • étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • családsegítés,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • támogató szolgálat,
 • pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
 • szenvedélybetegek közösségi ellátása,
 • idősek nappali ellátása,
 • fogyatékos személyek nappali ellátása,
 • gyermekjóléti szolgáltatás,
 • gyermekek átmeneti gondozása,
 • ápolást-gondozást nyújtó intézmény,
 • átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében:

 • felelős az Alapító Okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért,
 • irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,
 • koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást,
 • felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására,
 • ellátja az intézményvezetői feladatok, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő feladatok teljes körét,
 • gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről,
 • elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról,
 • beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,
 • gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Az intézményvezető jogállása: a Szociális Ellátások Intézménye a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő szociális intézmény. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó intézmény. Az intézményvezető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tartozik, az intézményvezető közalkalmazott, aki felett a munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.
A Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint szociális intézményben az intézményvezetői munkakör magasabb vezető beosztásnak minősül.
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.
Pályázati feltételek:
-    a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség: (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés),

 • a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

Előnyt jelent: vezetői gyakorlat és szociális szakvizsga megléte.
A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát, mely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolatát,
 • a szociális szakvizsga letételének igazolását, vagy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letételének kötelezettségét vállalja,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot legfeljebb 3 oldal terjedelemben,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
 • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat elbírálásához a fenti dokumentumok csatolása szükséges.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2012. szeptember 12-étől 2017. szeptember 11-éig.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény: a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzététel napja: 2012. május 20.
A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatokat a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének címezve (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.), „Pályázat a Szociális Ellátások Intézménye intézményvezetői munkakör ellátására” jeligével ellátott zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.
További tájékoztatás és felvilágosítás a pályázattal, illetve az intézménnyel kapcsolatban a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács elnökétől, Dr. Kőrösi Tibortól, illetőleg a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének szociális referensétől, Boda Anitától kérhető személyesen vagy telefonon (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., tel.: 63/571-938).

Módosítás dátuma: 2012. május 21. hétfő, 06:22

7. oldal / 15