Itt jár Hírek
JA slide show

Friss hírek

Június 1-től pályázhatnak mintegy 7 milliárd Ft-ra a mikrovállalkozások az 5000 fő alatti településeken

E-mail Nyomtatás PDF

Június 1-től pályázhatnak mintegy 7 milliárd Ft-ra a mikrovállalkozások az 5000 fő alatti településeken

A Magyar Közlöny 57. számában 2012. május 11-én megjelent a Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére vonatkozó 47/2012 (V.11.) VM rendelet.

A támogatási kérelmeket 2012. június 1. és 2012. június 30. között lehet beadni postai úton, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

A mikrovállalkozásoknak kiírt pályázaton az 5000 fő alatti lakosságszámú és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű településeken működő vagy induló cégek kérhetnek támogatást. Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület területén (csongrádi-szentesi kistérség) a vállalkozások legalább 1 millió, legfeljebb 10 millió forintot igényelhetnek.  A hozzájárulás mértéke hátrányos helyzetű településeken 65%, egyébként 60%.

A rendelet és mellékletei az alábbi linkekre kattintva letölthetőek:
47/2012 (V.11.) VM rendelet
1. melléklet
2.-6. melléklet

Módosítás dátuma: 2012. május 14. hétfő, 14:08

Építettünk, védtünk, alkottunk Műszakiak a Tisza mentén című kiállítás megnyitója

E-mail Nyomtatás PDF

A Tari László Múzeum tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait

2012. május 10-én, csütörtökön 16 óra 30 percre az

Építettünk, védtünk, alkottunk

Műszakiak a Tisza mentén

című kiállítás megnyitójára

A tárlatot megnyitja Ágoston Imre

a Béri Balogh Ádám Honvéd Klub elnöke

Közreműködik Varga Nándor versmondó

A kiállítást a Honvéd Klub tagjainak tevékeny részvételével rendezte

Ujszászi Róbert és Fodor Péter

A kiállítás megtekinthető a múzeum fő épületében (Csongrád, Iskola u. 2.), június 16-ig.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Módosítás dátuma: 2012. május 04. péntek, 05:34

Az állam fizeti a 2012. június 1-jéig bejelentett földmegosztás költségét

E-mail Nyomtatás PDF

Az állam fizeti a 2012. június 1-jéig bejelentett földmegosztás költségét

A Vidékfejlesztési Minisztérium kommunikációs kampányt indít annak érdekében, hogy minél többen éljenek az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének „államilag finanszírozott” lehetőségével, minél többen értesüljenek a „jogvesztő” határidőről, és a tulajdonosok minél előbb jelentkezzenek a körzeti földhivataloknál.

Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van hazánkban. Ez közel 272 000 db földrészletet és 2 millió tulajdonost jelent.

Az Országgyűlés 2012. január 1-jei hatállyal módosította a Földrendező és földkiadásról szóló törvényt (Fkbt). A jogszabály kimondja, hogy a 2012. június 1-jéig kérelmezett földmegosztás költségét az állam viseli. Az Fkbt. 12/F. §-ának (1) bekezdése alapján, ha a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg.

Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehet benyújtani a területileg illetékes körzeti földhivatalhoz. A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő, tehát a határidő lejárta után csak saját költségen, összetettebb eljárásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv (Ptk.) alapján szüntethető meg az osztatlan közös ingatlantulajdon.

Módosítás dátuma: 2012. május 03. csütörtök, 12:07 Bővebben...

Új külsőt kapott a csanyteleki polgármesteri hivatal

E-mail Nyomtatás PDF

Új külsőt kapott a csanyteleki polgármesteri hivatal

Új külsőt kapott a csanyteleki polgármesteri hivatal; megtörtént a műszaki átadás. A vidéki örökség megőrzésére kiírt pályázatban a község 17 millió 38 ezer forint uniós pályázati forrást nyert, és 4 millió 514 ezer forint önerőt biztosított az 1912-ben épült községháza rekonstrukciójára.
A jellegzetes, apró saroktornyos épület teteje az új héjazat és cserepek által megújult, és szükség szerint kicserélték a tetőszerkezet eredeti, már elhasználódott faanyagát. A ház teljes külső hőszigetelést és hőszigetelt redőnyöket kapott a korábbi pályázatnak köszönhetően kicserélt új ablakokra. A községháza modernizációját már tavaly elkezdték, akkor önerőből cserélték ki a régi kazánt egy kondenzációs készülékre.

Módosítás dátuma: 2012. április 25. szerda, 09:19

5/2012. (III.1.) BM – „A tömörkényi Polgármesteri Hivatal felújítása”

E-mail Nyomtatás PDF

5/2012. (III.1.) BM – „A tömörkényi Polgármesteri Hivatal felújítása”


Igénybenyújtó: Tömörkény Községi Önkormányzat

Teljesítés helye: Polgármesteri Hivatal (6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.)

Támogatási cél: önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bővítése

Megvalósítás tervezett ideje:2012. augusztus 1. – 2012. szeptember 30.
Igényelt támogatás: 5.500.000Ft
Fejlesztési cél: nyílászárók cseréje

A fejlesztési cél megvalósításának részletes műszaki tartalma:

Tömörkény Községi Önkormányzat elsődleges célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanok épületeinek energiahatékonyság növelése. A Polgármesteri Hivatal felújítására ezidáig pályázati forrás nem állt rendelkezésre, az önkormányzat szűkös költségvetése pedig saját forrásból nem tette lehetővé a felújítását. Az épület energetikai korszerűsítésének első ütemeként tervezett nyílászárók cseréjét jelen pályázat keretein belül kívánja megvalósítani. A meglévő fa nyílászárók erősen korrodáltak, mázolásukkal csak rövid távon és csak esztétikailag oldható meg a felújításukat. A jelen kor hőtechnikai követelményeinek nem felel meg sem a tokszerkezet, sem az üvegezés (2 réteg 3mm-es üvegk=cca:3-4W/m2K). A projekt tartalma szerint a fent említett nyílászárókat korszerű, műanyag, fokozott légzárású nyílászárókra cserélnék, mely üvegezésének hőátbocsátási tényzője k=1,1 W/m2K. A nyílászárók cseréjével jelentős megtakarítást érhető el az épület fűtés-hűtésében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 23.

Módosítás dátuma: 2012. április 24. kedd, 12:52

8. oldal / 15