Itt jár Hírek
JA slide show

Friss hírek

Kötődések, Festők és szobrászok Csongrádon

E-mail Nyomtatás PDF

Módosítás dátuma: 2012. április 04. szerda, 06:11

Csongrádi Ifjúsági Napok

E-mail Nyomtatás PDF

Csongrádi Ifjúsági Napok

Módosítás dátuma: 2012. március 22. csütörtök, 12:44

Ismét lehet borszőlő-ültetvény telepítési jogot venni

E-mail Nyomtatás PDF

Ismét lehet borszőlő-ültetvény telepítési jogot venni

Március 19. és május 31. között a gazdák újból igényelhetnek újratelepítési jogot borszőlőültetvény létrehozásához a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) központi tartalékából.

A szőlő- és bortermelést az Európai Unió szabályozza, ezért az újratelepítési jogok rendszerét az uniós csatlakozásunk után kellett bevezetnünk.

A bortörvény értelmében árutermelő, törzs-, és kísérleti borszőlő ültetvényt csak az MVH engedélyével lehet telepíteni Magyarországon. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen legalább a betelepíteni kívánt területtel megegyező nagyságú újratelepítési joggal. Az engedély kiadásához szükséges az illetékes hegybíró és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hozzájárulása is.
Európai uniós csatlakozásunk óta a termelők 11.106 hektáron számoltak föl szőlőültetvényt, míg 13.808 hektáron telepítettek, vagy újítottak meg ültetvényeket a közösségi forrásból finanszírozott szerkezetátalakítási támogatásból. Az MVH központi jogtartalékából a hazai bortermelők még 1816 hektárra igényelhetnek telepítési jogot.

A kapcsolódó MVH közlemény és a formanyomtatványok az alább linkre kattintva elérhetőek:
Nyomtatványok letöltése

 

 

Módosítás dátuma: 2012. március 21. szerda, 12:51

2012.04.01. napjától módosulnak az intézményi térítési díjak

E-mail Nyomtatás PDF

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települések (Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek) hozzájárulásával Csongrád Város Képviselő-testülete „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról” szóló 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete és a  „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete határozza meg a 2012. évi intézményi térítési díjakat.
Az alábbiakban bemutatott intézményi térítési díjak 2012. április 01. napjától hatályosak.

Térítési díjak letöltés

Módosítás dátuma: 2012. február 20. hétfő, 12:07

Kötelező monitoring adatszolgáltatás február 13-tól

E-mail Nyomtatás PDF

Kötelező monitoring adatszolgáltatás február 13-tól

Tisztelt nyertes pályázok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 18/2009-es FVM rendelet módosítása (3/2012. (I. 31.) VM rendelet), mely az ÚMVP támogatásból részesült kedvezményezettek kötelező monitoring adatszolgáltatásáról szól. Az előző évekhez hasonlóan adatot szolgáltatni elektronikusan kell, február 13.-tól március 12.-ig. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után! Intézkedésenként változik a kötelező adatok köre, melyet a rendelet melléklete tartalmaz. Fontos, hogy az ügyfél adatszolgáltatása csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden támogatással érintett fejlesztéséről adatot közöl. Az elektronikus adatszolgáltatás elvégezhető meghatalmazott útján is, de ebben az esetben elektronikusan és papíron előzetesen a meghatalmazást az MVH-nak el kell juttatni!
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva az alábbi linkről letölthető:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900018.fvm

A monitoring adatszolgáltatásról szóló oktatási anyag elérhető a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/info?tartalom_id=1009075

Módosítás dátuma: 2012. február 13. hétfő, 15:35

9. oldal / 15