Itt jár Hírek
JA slide show

Friss hírek

Turisztika pályázatok eredményei

E-mail Nyomtatás PDF

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület illetőségi területén az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével a 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján 2013. november 25. - 2014. január 15 között benyújtott pályázatok ügyintézése lezárult, az utolsó támogató határozatok kiküldése megtörtént.

A benyújtott támogatási kérelmek közül 7 projekt került támogatásra mindösszesen 113.537.322.- Ft értékben.

A 2013. évi Turisztika nyertesek listája az alábbiakban olvasható:

(a képre kattintva az eredmények teljes ablakban jelennek meg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 23. kedd, 06:57

A hónap végén zárul kifizetési kérelmek benyújtási időszaka!

E-mail Nyomtatás PDF

2014. május 31-én zárul az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és III. tengelye keretében, valamint a IV. tengely keretében a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet (LEADER TK1) és a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (LEADER TK2) alapján nyújtott támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának időszaka.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintettek figyelmét, hogy kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, 2014. június 2-án éjfélig lehet benyújtani!

2014. június 2-án éjfélig nyújthatják be kifizetési kérelmüket azon ügyfelek is, akik esetében bármely kérelembenyújtási határidő (értve ez alatt az első, a köztes, illetve a megvalósítási határidőt egyaránt) lejárta a benyújtási időszakon kívülre (2014. június 3. és július 31. közé) esik, mert a kifizetési kérelem benyújtási kötelezettség kizárólag a benyújtásra nyitva álló időszakon belül teljesíthető.

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a torlódásból adódó esetleges technikai problémák elkerülése érdekében kifizetési kérelmük benyújtását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó napra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosítás dátuma: 2014. május 30. péntek, 06:35

LEADER kifizetési kérelmek - határidő módosítás!

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt nyertesek!

 

Tájékoztatjuk, hogy a 35/2013 VM rendelet (LEADER) 2014. április 4-től hatályos módosítása értelmében a kifizetési kérelem benyújtási határideje az alábbiak szerint módosul:

A kifizetési kérelem benyújtása

A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során a 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

 

Amennyiben a 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.

 

 

 

 

 

 

 

LEADER lejáró határidők!

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Nyertesek!

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy lassan lejár a LEADER támogatási határozat esetében a kézhezvételtől számított 6 hónap!

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 3. § (9) bekezdése szerint:

„Amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott művelet nem kizárólag a 2. § (3) bekezdés d)-f) pontjára irányul, úgy a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.”

Amennyiben a kötelezettségnek nem tesz eleget, az MVH a támogatási határozatát visszavonja és kizárja 2 évre az EMVA által nyújtott pályázati lehetőségből!

Kérjük, hogy amennyiben még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, a fentiekre való tekintettel még határidőben gondoskodjon a benyújtásról. Amennyiben nem kívánja igénybe venni a támogatást, kérjük, hogy a támogatásról történő lemondását postai úton mielőbb (határidőn belül) postai úton szíveskedjen az MVH-hoz benyújtani a kizárás elkerülése érdekében, valamint azért, hogy más számára még odaítélhető legyen a fel nem használt forrás.

 

 

 

 

 

 

 

Elindult az e-monitoring adatszolgáltatás!

E-mail Nyomtatás PDF

2014. február 17-től kezdődően március 19-ig teljesíthetik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott ügyfelek a program monitoring és a támogatások ellenőrzéséhez szükséges kiegészítő monitoring adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás kiterjed minden ügyfélre és csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módokon:

  1. Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfél-azonosító szám beírásával töltheti ki a nevére szóló adatlapot.
  2. Az adatszolgáltatás teljesíthető meghatalmazott vagy technikai közreműködő útján is, kitöltéséhez a korábban használt jelszó továbbra is érvényes. Abban az esetben, ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elveszítette vagy elfelejtette jelszavát, a „G1040" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat.

A monitoring adatszolgáltatás teljesítését kitöltését útmutatók és segédletek könnyítik, melyek az MVH honlapjáról szintén letölthetők.

A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását megelőzően öt nappal postára kell adni, vagy személyesen benyújtani az illetékes megyei MVH kirendeltséghez.

A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület munkaszervezete, az MVH Ügyfélszolgálata és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai nyújtanak segítséget.

 

 

 

 

 

 

 

2. oldal / 15