Itt jár Munkaszervezet
JA slide show

Munkaszervezet

E-mail Nyomtatás PDF

Munkaterv 2013

Munkaterv 2012

1. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a társulási tanács költségvetési szervként létrehozott, elkülönült munkaszervezet látja el.

2. A munkaszervezet feladata különösen:
- Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, illetve a döntésekhez kapcsolódó operatív feladatok lebonyolítása, adminisztratív nyilvántartások elkészítése.
- Ellátja a Társulás működtetésével kapcsolatos adminisztratív és titkársági feladatokat.
- A Társulás önálló bankszámláját kezeli.
- Ellátja a Társulás könyvvezetési és jogszabályok által előírt egyéb ügyviteli feladatait.
- A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit.
- Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében.
- A kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást vállalhat.
- A Társulási Tanács által elfogadott programok, pályázatok ügyviteli és pénzügytechnikai lebonyolítása és elszámolása.
- A szakmai együttműködés terén a szükséges feladatokat elvégzi (szakmai referens).
- Gazdálkodási ügyvitel: időszaki, éves jelentések elkészítése, a Társulás által fenntartott intézményeket érintő egységes szabályzatok kialakítása (közbeszerzési, vagyongazdálkodási..).
- Területfejlesztési feladatok.

3. A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatott létszámot. A munkaszervezet vezetője feletti munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. A munkaszervezetben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője gyakorolja.