Itt jár Társulás
JA slide show

Társulás

E-mail Nyomtatás PDF

A Társulás megalakulása


A csongrádi kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. §-a /1/ bekezdésében és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. tv. alapján létrehozták társulásukat, együttműködésüket továbbfejlesztve a települési önkormányzatok kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. alapján társulási megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a kistérség lakosai az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben és jobb színvonalon juthassanak hozzá, és a társulás keretében történő együttműködéssel adottságaik és lehetőségeik optimális kihasználásával, források közös megszerzésével, mind magasabb szintű ellátást, szolgáltatásokat biztosítsanak. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2005. március 29.-én alakult meg.

A Társulás székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
A Társulás tagjai és azok székhelye:
- Csongrád Város Önkormányzata Csongrád, Kossuth tér 7.
- Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek, Volentér J. tér 2.
- Felgyő Község Önkormányzata Felgyő, Széchenyi u. 1.
- Tömörkény Község Önkormányzata Tömörkény, Ifjúság u. 8.

A társulás működési területe: a tag települési önkormányzatok közigazgatási területe, a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18.) Korm. rendelet által kijelölt földrajzi keretben.

A társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében a Társulási megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit):
- Területfejlesztés
- Belső ellenőrzés
- Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok (szakrendelés)
- Óvodai nevelés
- Szociális ellátással kapcsolatos feladatok
- Család-, gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok
- Rendészeti feladatok (közbiztonsági együttműködés)
- Állategészségügyi feladatok
- Esélyegyenlőségi program megvalósítása
- Pénzügyi-gazdasági feladatok